Leucoagaricus pudicus

Turska pečurkovica.Mlada gljiva ima zvonolik i kuglast klobuk ,kasnije se raširi,bijele boje ,sa sivim nijansama,prekriven ljuskama koje se izgube,miriše neugodno,raste od proljeca do jeseni ,u vrtovima,vinogradima,na obradivoj zemlji.
Upotrebljivost:
Specifikacije
Godišnje doba Proljeće
Godišnje doba Ljeto
Godišnje doba Jesen
Stanište Oranica
Stanište Voćnjak
Stanište Groblje
Klobuk Zvonolik
Klobuk Otvoren
Boja klobuka Bijela
Boja klobuka Siva
Veličina klobuka 2" - 4" (5cm - 10cm)
Rub klobuka Narezuckan rub
Boja mesa klobuka Bijela
Listići Zaokruženi
Boja listića Svijetlo
Boja listića Siva
Listici oblik Gusti
Stručak Vlaknast
Boja stručka Bijela
Veličina stručka 2" - 4" (5cm - 10cm)
Presjek stručka Vlaknasti
Prsten Tanki
Miris Rotkvica
Baza stručka Toljagast
Oznake artikala