Pleurotus calyptratus

Omotana krivonoška.Klobuk je konveksan,rub je podvijen sa parcijalnim ovojem povezan za stručak ,sivo smeđe boje s bijelom nijansom,stručak ne postoji,klobuk se drži pomoću malog zadebljanja ,raste u proljeće na trulim granama i stablima topola.
Upotrebljivost:
Specifikacije
Godišnje doba Proljeće
Stanište Bjelogorica
Mikrolokacija Panj
Klobuk Konveksan
Boja klobuka Siva
Boja klobuka Svijetlo
Boja klobuka Smeđa
Veličina klobuka 1" - 4" (2,5cm - 10cm)
Rub klobuka Uvrnut
Boja mesa klobuka Bijela
Listići Prirasli
Boja listića Bijela
Listici oblik Rijetki
Miris Neodređen
Oznake artikala