Bovista plumbea

Olovasta jajača.Plodište je okruglo,bijele boje,na pritisak ovojnica puca kao ljuska jajeta,raste u ljeto po livadama i pašnjacima.
Upotrebljivost:
Specifikacije
Godišnje doba Ljeto
Stanište Livada
Boja plodišta White
Boja plodišta Brown
Size 1"- 2" (2cm -5cm)
Boja mesa White
Boja mesa Olive
Boja mesa Reddish
Boja mesa Brown
Oznake artikala