Nepoznata

View as Grid List

Agaricus gennadii

Genadijaeva pečurka.Klobuk je prvo konveksan zatim ljevkast , prljavo bijele boje ,u nijansama smeđe,neugodnog mirisa ,raste u parkovima ,uz staze listopadnog drveća .
.

Amanita aspera

Hrapava muhara.Klobuk je konveksan zatim raširen,žućkaste ili žućkasto smeđe boje,hrapave površine ,stručak je kremasto žućkaste boje,prekriven ljuskama žućkaste boje,ima viseći prsten,raste u crnogoričnim i listopadnim šumama u ljeto.
.

Cortinarius magicus

Magična koprenka.Klobuk je konveksan,rub je nepravilan i valovit, mesnat, crveno smeđe boje sa nijansom maslinaste boje ,stručak je krem smeđe boje ,raste u ljeto i jesen u listopadnim šumama.
.

Cortinarius pseudosuillus

Lažna svinjska koprenka.Klobuk je konveksan zatim raširen i ispupčen,rub je podvijen ,vlaknaste strukture,smeđe boje,stručak je oker žute boje,raste u ljeto u listopadnim šumama.
.

Cortinarius rugosus

Hrapava koprenka.Klobuk je konveksan zatim raširen i ulegnut ,rub valovit i sa ostacima koprene, oker boje i narančasto oker pjegav ,stručak je prljavo oker boje do smeđe boje,raste krajem ljeta i u jesen u vlažnim mješovitim listopadnim i crnogoričnim šumama.
.

Cortinarius subargentatus

Srebrenasta koprenka.Klobuk je konveksan ,zatim raširen i tupo ispupčen ,plavkasto ljubičaste boje koja vremenom blijedi, rub podvijen ,stručak bijele boje sa crvenkasto smeđim nijansama ,raste na mahovini nakon sječe listopadnih šuma.
.

Entoloma griseoluridum

Prljavosiva rudoliska.Klobuk je konveksan,zatim raširen i tupo ispupčen,sivo smeđe boje s ružičastom nijansom,rub je ispucan,stručak je svijetlosive boje s ljubičastom nijansom,raste u ljeto i jesen u listopadnim šumama,osobito ispod bukve.
.

Entoloma madidum

Vlažnoplava rudoliska. Klobuk je koničan zatim raširen i tupo ispupčen,sivo plave do sivo smeđe boje,na površini su bijele pjegice,stručak je bijele ili sivo plave boje,miriše na brašno,raste krajem ljeta i u jesen na livadama i pašnjacima.
.

Entoloma pseudoexcentricum

Nastrana rudoliska.Klobuk je konveksan,zatim raširen i ispupčen,sivo smeđe boje,stručak je bijele boje,na površini je brazdast ili svilenaste strukture,raste u ljeto u listopadnim šumama,grmlju i živicama.
.

Rhodocybe fallax

Varljiva vitezovka.Klobuk je konveksan zatim raširen i ulegnut,bijelo smeđe boje,rub je podvijen, stručak bijele smeđe boje,raste u ljeto i jesen u listopadnim i crnogoričnim šumama.
.

Rhodocybe parilis

Dvojbena vitezovka.Klobuk je konveksan zatim raširen i ulegnut,sivo smeđe boje sa tonovima bijele,stručak sivo bijele smeđe boje,raste u borovim šumama,na travnatim površinama,osobito u primorskim krajevima.
.

Volvariella surrecta

Parazitsku tobolčarku bi trebali lako prepoznati jer su rijetke vrste koje rastu kao paraziti na drugoj gljivi. Ova tobolčarka najčešće raste na maglenkama te ih deformiše.
.