Sparassis nemecii

Nemecijeva kokica.Plodište je formirano kao zajednički mesnati panj koji se grana na puno manjih grančica, grane su zbijene i jednako duge,varira od krem do oker boje,konzistencija elastična i žilava,raste krajem ljeta i početkom jeseni na i uz panjeve crnogoričnog drveća.
Upotrebljivost:
Specifikacije
Godišnje doba Ljeto
Godišnje doba Jesen
Stanište Crnogorica
Mikrolokacija Panj
Boja plodišta Cream
Boja plodišta Ocher
Miris Prijatan
Oznake artikala