Coprinus domesticus

Kućna gnojištarka,stanište joj je na trulimpanjevima u bjelogoričnoj šumi,nema nikakvu hranjivu vrijednost.
Upotrebljivost:
Specifikacije
Stanište Bjelogorica
Mikrolokacija Panj
Klobuk Zvonolik
Klobuk Radijalno vlaknast
Boja klobuka Krem
Boja klobuka Žuta
Veličina klobuka 1"- 2" (2cm -5cm)
Listići Odmaknuti
Boja listića Ljubičasta
Boja listića Crna
Listici oblik Gusti
Stručak Čehav
Boja stručka Krem
Veličina stručka 1" - 2" (2cm - 5cm)
Presjek stručka Cjevast
Opna Djelomičan
Miris Neodređen
Baza stručka Toljagast
Oznake artikala