Sparassis crispa

Kovrčasta kokica.Plodište je formirano kao busen isprepletenih i priraslih grana,grane su na vrhovima kovrčave,varira od krem do oker boje,konzistencija elastična i žilava,raste krajem ljeta i početkom jeseni na panjevima crnogoričnog drveća.
Upotrebljivost:
Specifikacije
Godišnje doba Ljeto
Godišnje doba Jesen
Stanište Crnogorica
Mikrolokacija Panj
Boja plodišta Cream
Boja plodišta Ocher
Boja plodišta Brown
Miris Gljiva
Oznake artikala