Hericium alpestre

Jelov igličar.Plodište je formirano od debelog stručka koji se grana u manje grane,na površini su viseći šiljci,ima oblik koralja,bijele do krem boje,raste krajem ljeta i jeseni na mrtvim panjevima jele.
Upotrebljivost:
Specifikacije
Godišnje doba Ljeto
Godišnje doba Jesen
Stanište Crnogorica
Mikrolokacija Panj
Boja plodišta White
Boja plodišta Cream
Miris Neodređen
Oznake artikala