Clavulina rugosa

Hrapava capica.Plodište je u obliku batine,osnova se grana u nekoliko krakova,površina je brazdasta i hrapava,bijele boje,raste krajem ljeta i u jesen u crnogoričnim i miješanim šumama.
Upotrebljivost:
Specifikacije
Godišnje doba Ljeto
Godišnje doba Jesen
Stanište Crnogorica
Stanište Mješana šuma
Stanište Proplanak
Boja plodišta White
Boja mesa White
Miris Neodređen
Oznake artikala