Spužva

View as Grid List

Albatrellus cristatus

Grebenasta rupičarka.Klobuk je nepravilno raširen ,valovit,površina je baršunasta i prekrivena ljuskicama,smeđe maslinasto zelene boje,stručak je ekscentrično postavljen,kratak,tvrd ,bijele ili maslinaste boje,raste u ljeto i jesen u listopadnim i crnogoričnim šumama,na ukopanim ostacima drveća ili korijenju drveća.
.

Albatrellus ovinus

Ovčja rupičarka.Klobuk je mesnat,nepravilan ,konveksan ,lepezast,raste na račvastim stručcima,limunasto žute ili smeđkaste boje sa zelenkastim nijansama,rub je valovit i režnjast, stručak je nepravilan, ekscentričan ,bijele i žućkaste boje,raste busenasto u ljeto i jesen u planinskim predjelima crnogorične šume.
.

Albatrellus pes-caprae

Kozonoga rupičarka (Maglen).Klobuk je raširen i ulegnut,rub je vijugav,tamno smeđe boje ,prekriven sa hrapavim ljuskicama,stručak je tvrd,ljuskav,žućkaste boje ,nepravilno i ekscentrično postavljen,raste u jesen u listopadnim i crnogoričnim šumama.
.

Albatrellus subrubescens

Slična rupičarka.Klobuk je nepravilan,okruglast zatim rasiren i lepezast,bjelkasto krem do zelenkasto žute boje ,rub je valovit,stručak je ekscentričan,pun i tvrd,bjelkaste boje sa smeđim pjegama,raste busenasto u ljeto i jesen u crnogoričnim šumama.
.

Boletellus pruinatus

Injasti baršunovac. Klobuk je konveksan ,zatim raširen , hrapave površine,valovitog ruba i raspucan je,stručak žut sa crvenkastim nijansama,osnova šiljasta,raste krajem ljeta u listopadnim i crnogoričnim šumama.
.

Boletinus cavipes

Smeđi šupljikavac.Klobuk je konveksan ,zatim raširen i ispupčen, smeđe ili hrđave boje,površina prekrivena dlačicama, stručak je zadebljan i šupalj, svijetlo smeđe boje ,raste u ljeto i jesen isključivo ispod ariša.
.

Boletus aemilii

Prijezirni vrganj.Klobuk mesnat,konveksan ,zatim raširen ,neravan ,baršunaste strukture,crvene boje s pjegama,stručak žute i crvene boje prekriven mrežicom ,raste u ljeto i jesen u primorskim krajevima kao simbionit kestena.
.

Boletus aereus

Hajdinski vrganj.Klobuk je otvoren ,boja varira od tamno smeđe do svijetlo smeđe,mesnat ,veoma širok ,stručak je robustan ,smeđe boje ,raste od ljeta do kraja jeseni u listopadnim šumama ,uz rubove šuma.
.

Boletus albidus

Gorki vrganj.Klobuk konveksan , uvijena ruba , pepeljasto bijele boje , stručak svijetlo žute boje,raste u ljeto i jesen u listopadnim šumama i na primorju.
.