Iglice

View as Grid List

Hericium alpestre

Jelov igličar.Plodište je formirano od debelog stručka koji se grana u manje grane,na površini su viseći šiljci,ima oblik koralja,bijele do krem boje,raste krajem ljeta i jeseni na mrtvim panjevima jele.
.

Creolophus cirrhatus

Bodljikavi igličar.Plodište je formirano od nepravilnih polukružnih klobuka, međusobno spojeni,površina klobuka je kvrgava ili bodljikava,krem do oker boje,raste krajem ljeta na mrtvom drvu breze,vrbe i bukve.
.

Hericium erinaceum

Bradati igličar.Plodište je formirano od zajedničkog debelog panja,ne grana se ,na površini su gusti i dugi šiljci,vise poput brade,varira od bijele do krem žućkaste boje,raste krajem ljeta i jeseni na mrtvim panjevima hrasta.
.