Hericium coralloides

Crnogorični igličar.Plodište je formirano od debelog stručka koji se grana u manje grane,na površini su viseći šiljci,bijele do krem boje,raste krajem ljeta i jeseni na mrtvim panjevima smreka.
Upotrebljivost:
Specifikacije
Godišnje doba Ljeto
Godišnje doba Jesen
Stanište Crnogorica
Mikrolokacija Panj
Boja plodišta White
Boja plodišta Cream
Miris Neprijatan
Oznake artikala