Hericium clathroides

Bjelogorični igličar. Plodište je formirano od debelog stručka koji se grana u manje grane,na površini su viseći šiljci,bijele do krem boje,raste krajem ljeta i jeseni na mrtvim panjevima listopadnog drveća.
Upotrebljivost:
Specifikacije
Godišnje doba Ljeto
Godišnje doba Jesen
Stanište Bjelogorica
Mikrolokacija Panj
Boja plodišta White
Boja plodišta Cream
Boja mesa White
Boja mesa Yellow
Boja mesa Brown
Miris Neodređen
Oznake artikala